Syed Mohd Norhisyam al-Idrus
KERJASAMA DENGAN NON MUSLIM

Imam Ibnu Hisyam meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah s.a.w berusia 20 tahun, baginda telah mengikuti satu persepakatan yang dipersetujui oleh masyarakat musyrikin Quraisy di rumah Abdullah bin Jud`aan yang dikenali sebagai pakatan al-Fudhuul (حلف الفضول). Mereka bersetuju di dalam “MoU” tersebut untuk menentang segala bentuk kezaliman yang berlaku di Mekah samada terhadap penduduk tempatan ataupun sesiapa sahaja yang datang dari luar Mekah. ( Sirah Ibnu Hisyam, jilid 1, m.s 170 ) Ibnu Kathir menyatakan bahawa ini adalah perjanjian yang paling mulia dimeteraikan sepanjang sejarah tanah arab. Ia berlaku disebabkan seorang lelaki dari Zabid ( Yaman ) telah datang ke Mekah untuk berniaga, lalu barangnya dibeli oleh Al-`Aas bin Waa’il tetapi tidak dibayar harga barang tersebut. Lelaki ini merayu meminta pertolongan untuk mendapatkan haknya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya dia memanjat bukit Abi Qubais lalu berteriak kepada orang-orang Quraisy yang berada di Ka’abah memberitahu bahawa dia telah dizalimi dan tiada siapa yang membantu. Lantas bangunlah Zubair bin Abdul Muttalib menyahut luahan lelaki itu lalu  dihimpunkan pembesar-pembesar Mekah untuk membincangkan perkara tersebut, maka termeterailah ( حلف الفضول ) yang diasaskan di atas dasar menentang segala bentuk kezaliman yang berlaku di Mekah.

HADIS 

Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : Aku telah menghadiri perjanjian  (   حلف الفضول  ) bersama bapa-bapa saudaraku ketika aku masih muda, aku amat sukakan isi perjanjian ini dan tidak akan melanggarnya walaupun ditawarkan segala kemewahan dunia. (no hadis 1567). Ibnu Hisyam pula meriwayatkan bahawa baginda s.a.w bersabda : Aku telah menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud`aan, aku tidak akan sekali-kali melanggarnya walaupun ditawarkan segala kenikmatan dunia. Sekiranya aku dipelawa lagi sekarang (zaman kerasulan) untuk menyertai persepakatan seperti ini, nescaya aku pasti akan menyertainya. ( Sirah Ibnu Hisyam,jilid 1,m.s 171).

MANHAJ YANG JELAS

Daripada peristiwa dan hadis-hadis ini, dapat difahami dengan jelas keterbukaan Islam serta komitmennya yang berterusan dalam menentang dan menghapuskan segala bentuk kezaliman. Segala tindak tanduk Rasulullah s.a.w adalah panduan utama umat Islam dalam memutuskan sesuatu pendirian. Para ulama’ merumuskan bahawa bersepakat dan bekerjasama dengan orang bukan Islam untuk menentang kezaliman dan mengembalikan hak-hak orang yang dianiaya adalah diharuskan dalam Islam. Demikian juga memanfaatkan hubungan baik dengan mereka untuk maslahah perkembangan dan dakwah Islam adalah diizinkan. Dalam peristiwa hijrah untuk menegakkan negara Islam yang pertama di Madinah, Rasulullah s.a.w telah menggunakan bantuan seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan menuju ke destinasi hijrahnya. Bahkan baginda juga telah memanfaatkan sistem jahiliah yang dikenali sebagai “qanun al-jiwar” untuk terus bertahan menyebarkan dakwah di Mekah. Sistem ini memberi hak kepada seseorang untuk melindungi saudaranya untuk terus berada di Mekah walaupun cuba dihalau keluar oleh masyarakat. Ia mungkin boleh diistilahkan sebagai ‘suaka politik’ pada zaman sekarang. Baginda telah memanfaatkan perlindungan bapa saudaranya yang bukan Islam, iaitu Abu Tolib untuk terus berada di Mekah dan menyebarkan ajaran Islam. Walaubagaimanapun apabila Abu Tolib cuba memujuk baginda agar meninggalkan beberapa prinsip Islam, Rasulullah s.a.w terus bertegas dan tidak sekali-kali menggadai prinsip perjuangan baginda. Inilah keterbukaan Islam dan ketegasannya dalam berpegang dengan prinsip.

            KEPELBAGAIAN WATAK NON MUSLIM

            Apabila kita meneliti sejarah Rasulullah s.a.w, kita akan dapati kepelbagaian watak golongan bukan Islam ini. Kehebatan Rasulullah s.a.w sangat terserlah sekiranya dikaji pendekatan-pendekatan baginda yang sentiasa bersesuaian dengan individu yang sedang dihadapinya. Watak seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang menolak Islam dan  sentiasa mengganggu dakwah baginda akan terus wujud sehingga ke akhir zaman. Mereka ini dihadapi dengan penuh sabar dan bijaksana ketika zaman Islam masih lemah di Mekah, tetapi setelah negara Islam tertegak selepas peristiwa hijrah, golongan ini dihadapi dengan pedang yang terhunus. Manakala watak non muslim seperti Abu Tolib dan Ibnu Daghnah yang bersimpati dengan Islam, dimanfaatkan oleh Rasulullah s.a.w, Abu bakar dan sahabat-sahabat yang lain dalam menyebarkan Islam. Walaupun mereka tidak memeluk Islam, tetapi melalui hubungan baik tersebut telah memudahkan kerja-kerja dakwah dijalankan. Prinsip-prinsip asas Islam tidak pernah digadai di dalam hubungan ini dan baginda telah menunjukkan contoh yang praktikal bahawa apabila bertembung antara kehendak golongan bukan Islam ini dengan prinsip dan dasar Islam, maka prinsip dan dasar lebih diutamakan walaupun pada zahirnya kelihatan agak merugikan dakwah. Tetapi mereka yakin bahawa berpegang dan mengutamakan prinsip perjuangan adalah lebih utama dan pastinya membawa kepada pertolongan Allah. Golongan non muslim ketiga ialah yang tidak menentang dan tidak juga bersimpati dengan Islam, tetapi mereka ada memiliki kepakaran tertentu yang boleh dimanfaatkan untuk Islam seperti Abdullah bin Uraiqit dalam peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. Kita mendapati keterbukaan dan kebijaksanaan Rasulullah s.a.w untuk memanfaatkan golongan ini, dengan syarat ia tidak membawa mudharat kepada Islam seperti membocorkan rahsia atau menjalankan kerja secara tidak profesional.

No comments:

Post a Comment